Thời khóa biểu tuần 30 năm học 2019 - 2020

  28/02/2020

LỊCH HỌC TUẦN 30 NĂM HỌC 2019-2020

Áp dụng từ ngày 02/03/2020 đến ngày 08/03/2020

Phòng đào tạo thông báo lịch học tuần học thứ 30 đối với sinh viên toàn trường như sau:

Bình luận

Tin tức mới