Thời khóa biểu tuần 30 năm học 2018 - 2019

  27/02/2019

LỊCH HỌC TUẦN 30 NĂM HỌC 2018-2019

Áp dụng từ ngày 04/03/2019 đến ngày 10/03/2019

Phòng đào tạo thông báo lịch học tuần học thứ 30 đối với sinh viên toàn trường như sau:

Bình luận

Tin tức mới