Thời khóa biểu tuần 29 năm học 2018 - 2019

  21/02/2019

LỊCH HỌC TUẦN 29 NĂM HỌC 2018-2019

Áp dụng từ ngày 25/02/2019 đến ngày 03/03/2019

Phòng đào tạo thông báo lịch học tuần học thứ 29đối với sinh viên toàn trường như sau:

Bình luận

Tin tức mới