Thời khóa biểu tuần 28 năm học 2021-2022

  16/02/2022

THỜI KHÓA TUẦN 28 NĂM HỌC 2021-2022

Áp dụng từ ngày 21/02/2022 đến ngày 27/02/2022

Phòng đào tạo thông báo lịch học tuần học thứ 28 năm học 2021 - 2022 đối với sinh viên toàn trường như sau:

Bình luận

Tin tức mới