Thời khóa biểu tuần 28 năm học 2020-2021

  04/02/2021

THỜI KHÓA TUẦN 28 NĂM HỌC 2020-2021

Áp dụng từ ngày 22/02/2021 đến ngày 28/02/2021

Phòng đào tạo thông báo lịch học tuần học thứ 28 năm học 2020 - 2021 đối với sinh viên toàn trường như sau:

Bình luận

Tin tức mới