Thời khóa biểu tuần 28 năm học 2018 - 2019

  28/01/2019

LỊCH HỌC TUẦN 28 NĂM HỌC 2018-2019

Áp dụng từ ngày 18/02/2019 đến ngày 24/02/2019

Phòng đào tạo thông báo lịch học tuần học thứ 28 đối với sinh viên toàn trường như sau:

Bình luận

Tin tức mới