Thời khóa biểu tuần 27 năm học 2021-2022

  10/02/2022

THỜI KHÓA TUẦN 27 NĂM HỌC 2021-2022

Áp dụng từ ngày 14/02/2022 đến ngày 20/02/2022

Phòng đào tạo thông báo lịch học tuần học thứ 27 năm học 2021 - 2022 đối với sinh viên toàn trường như sau:

 

Bình luận

Tin tức mới