Thời khóa biểu tuần 26 năm học 2022-2023

  03/02/2023

THỜI KHÓA TUẦN 26 NĂM HỌC 2022-2023

Áp dụng từ ngày 06/02/2023 đến ngày 12/02/2023

Phòng đào tạo thông báo lịch học tuần học thứ 26 năm học 2022 - 2023 đối với sinh viên toàn trường như sau:

 

Bình luận

Tin tức mới