Thời khóa biểu tuần 26 năm học 2019 - 2020

  08/01/2020

LỊCH HỌC TUẦN 26 NĂM HỌC 2019-2020

Áp dụng từ ngày 03/02/2020 đến ngày 09/02/2020

Phòng đào tạo thông báo lịch học tuần học thứ 26 đối với sinh viên toàn trường như sau:

Bình luận

Tin tức mới