Thời khóa biểu tuần 24 năm học 2018 - 2019

  17/01/2019

LỊCH HỌC TUẦN 24 NĂM HỌC 2018-2019

Áp dụng từ ngày 21/01/2019 đến ngày 27/01/2019

Phòng đào tạo thông báo lịch học tuần học thứ 24 đối với sinh viên toàn trường như sau:

Bình luận

Tin tức mới