Thời khóa biểu tuần 23 năm học 2020-2021

  15/01/2021

THỜI KHÓA TUẦN 23 NĂM HỌC 2020-2021

Áp dụng từ ngày 18/01/2021 đến ngày 24/01/2021

Phòng đào tạo thông báo lịch học tuần học thứ 23 năm học 2020 - 2021 đối với sinh viên toàn trường như sau:

Bình luận

Tin tức mới