Thời khóa biểu tuần 23 năm học 2019 - 2020

  08/01/2020

LỊCH HỌC TUẦN 23 NĂM HỌC 2019-2020

Áp dụng từ ngày 13/01/2020 đến ngày 19/01/2020

Phòng đào tạo thông báo lịch học tuần học thứ 23 đối với sinh viên toàn trường như sau:

Bình luận

Tin tức mới