Thời khóa biểu tuần 22 năm học 2020-2021

  08/01/2021

THỜI KHÓA TUẦN 22 NĂM HỌC 2020-2021

Áp dụng từ ngày 11/01/2021 đến ngày 17/01/2021

Phòng đào tạo thông báo lịch học tuần học thứ 22 năm học 2020 - 2021 đối với sinh viên toàn trường như sau:

 

Bình luận

Tin tức mới