Thời khóa biểu tuần 22 năm học 2019 - 2020

  02/01/2020

LỊCH HỌC TUẦN 22 NĂM HỌC 2019-2020

Áp dụng từ ngày 06/01/2020 đến ngày 12/01/2020

Phòng đào tạo thông báo lịch học tuần học thứ 22 đối với sinh viên toàn trường như sau:

Bình luận

Tin tức mới