Thời khóa biểu tuần 21 năm học 2021-2022

  31/12/2021

THỜI KHÓA TUẦN 21 NĂM HỌC 2021-2022

Áp dụng từ ngày 03/01/2022 đến ngày 09/01/2022

Phòng đào tạo thông báo lịch học tuần học thứ 21 năm học 2021 - 2022 đối với sinh viên toàn trường như sau:

Bình luận

Tin tức mới