Thời khóa biểu tuần 21 năm học 2020-2021

  03/01/2021

THỜI KHÓA TUẦN 21 NĂM HỌC 2020-2021

Áp dụng từ ngày 04/01/2021 đến ngày 10/01/2021

Phòng đào tạo thông báo lịch học tuần học thứ 21 năm học 2020 - 2021 đối với sinh viên toàn trường như sau:

Bình luận

Tin tức mới