Thời khóa biểu tuần 21 năm học 2019 - 2020

  27/12/2019

LỊCH HỌC TUẦN 21 NĂM HỌC 2019-2020

Áp dụng từ ngày 30/12/2019 đến ngày 05/01/2020

Phòng đào tạo thông báo lịch học tuần học thứ 21 đối với sinh viên toàn trường như sau:

Bình luận

Tin tức mới