Thời khóa biểu tuần 21 năm học 2018 - 2019

  28/12/2018

LỊCH HỌC TUẦN 21 NĂM HỌC 2018-2019

Áp dụng từ ngày 31/12/2018 đến ngày 06/01/2019

Phòng đào tạo thông báo lịch học tuần học thứ 21 đối với sinh viên toàn trường như sau:

Bình luận

Tin tức mới