Thời khóa biểu tuần 20 năm học 2021-2022

  24/12/2021

THỜI KHÓA TUẦN 20 NĂM HỌC 2021-2022

Áp dụng từ ngày 27/12/2021 đến ngày 02/01/2022

Phòng đào tạo thông báo lịch học tuần học thứ 20 năm học 2021 - 2022 đối với sinh viên toàn trường như sau:

Bình luận

Tin tức mới