Thời khóa biểu tuần 20 năm học 2020-2021

  26/12/2020

THỜI KHÓA TUẦN 20 NĂM HỌC 2020-2021

Áp dụng từ ngày 29/12/2020 đến ngày 03/01/2021

Phòng đào tạo thông báo lịch học tuần học thứ 20 năm học 2020 - 2021 đối với sinh viên toàn trường như sau:

Bình luận

Tin tức mới