Thời khóa biểu tuần 20 năm học 2019 - 2020

  21/12/2019

LỊCH HỌC TUẦN 20 NĂM HỌC 2019-2020

Áp dụng từ ngày 23/12/2019 đến ngày 29/12/2019

Phòng đào tạo thông báo lịch học tuần học thứ 20 đối với sinh viên toàn trường như sau:

Bình luận

Tin tức mới