Thời khóa biểu tuần 19 năm học 2022-2023

  28/12/2022

THỜI KHÓA TUẦN 19 NĂM HỌC 2022-2023

Áp dụng từ ngày 19/12/2022 đến ngày 25/12/2022

Phòng đào tạo thông báo lịch học tuần học thứ 19 năm học 2022 - 2023 đối với sinh viên toàn trường như sau:

Bình luận

Tin tức mới