Thời khóa biểu tuần 19 năm học 2021-2022

  20/12/2021

THỜI KHÓA TUẦN 19 NĂM HỌC 2021-2022

Áp dụng từ ngày 20/12/2021 đến ngày 26/12/2021

Phòng đào tạo thông báo lịch học tuần học thứ 19 năm học 2021 - 2022 đối với sinh viên toàn trường như sau:

Bình luận

Tin tức mới