Thời khóa biểu tuần 19 năm học 2020-2021

  19/12/2020

THỜI KHÓA TUẦN 19 NĂM HỌC 2020-2021

Áp dụng từ ngày 21/12/2020 đến ngày 28/12/2020

Phòng đào tạo thông báo lịch học tuần học thứ 19 năm học 2020 - 2021 đối với sinh viên toàn trường như sau:

Bình luận

Tin tức mới