Thời khóa biểu tuần 19 năm học 2019 - 2020

  14/12/2019

LỊCH HỌC TUẦN 19 NĂM HỌC 2019-2020

Áp dụng từ ngày 16/12/2019 đến ngày 22/12/2019

Phòng đào tạo thông báo lịch học tuần học thứ 19 đối với sinh viên toàn trường như sau:

Bình luận

Tin tức mới