Thời khóa biểu tuần 19 năm học 2018 - 2019

  13/12/2018

LỊCH HỌC TUẦN 19 NĂM HỌC 2018-2019

Áp dụng từ ngày 17/12/2018 đến ngày 23/12/2018

Phòng đào tạo thông báo lịch học tuần học thứ 19 đối với sinh viên toàn trường như sau:

Bình luận

Tin tức mới