Thời khóa biểu tuần 18 năm học 2022-2023

  10/12/2022

THỜI KHÓA TUẦN 18 NĂM HỌC 2022-2023

Áp dụng từ ngày 12/12/2022 đến ngày 18/12/2022

Phòng đào tạo thông báo lịch học tuần học thứ 18 năm học 2022 - 2023 đối với sinh viên toàn trường như sau:

Bình luận

Tin tức mới