Thời khóa biểu tuần 18 năm học 2021-2022

  11/12/2021

THỜI KHÓA TUẦN 18 NĂM HỌC 2021-2022

Áp dụng từ ngày 13/12/2021 đến ngày 19/12/2021

Phòng đào tạo thông báo lịch học tuần học thứ 18 năm học 2021 - 2022 đối với sinh viên toàn trường như sau:

Bình luận

Tin tức mới