Thời khóa biểu tuần 18 năm học 2018 - 2019

  06/12/2018

LỊCH HỌC TUẦN 18 NĂM HỌC 2018-2019

Áp dụng từ ngày 10/12/2018 đến ngày 16/12/2018

Phòng đào tạo thông báo lịch học tuần học thứ 18 đối với sinh viên toàn trường như sau:

Bình luận

Tin tức mới