Thời khóa biểu tuần 17 năm học 2022-2023

  02/12/2022

THỜI KHÓA TUẦN 17 NĂM HỌC 2022-2023

Áp dụng từ ngày 05/12/2022 đến ngày 11/12/2022

Phòng đào tạo thông báo lịch học tuần học thứ 17 năm học 2022 - 2023 đối với sinh viên toàn trường như sau:

Bình luận

Tin tức mới