Thời khóa biểu tuần 17 năm học 2021-2022

  05/12/2021

THỜI KHÓA TUẦN 17 NĂM HỌC 2021-2022

Áp dụng từ ngày 06/12/2021 đến ngày 12/12/2021

Phòng đào tạo thông báo lịch học tuần học thứ 17 năm học 2021 - 2022 đối với sinh viên toàn trường như sau:

Bình luận

Tin tức mới