Thời khóa biểu tuần 17 năm học 2020-2021

  04/12/2020

THỜI KHÓA TUẦN 17 NĂM HỌC 2020-2021

Áp dụng từ ngày 07/12/2020 đến ngày 13/12/2020

Phòng đào tạo thông báo lịch học tuần học thứ 17 năm học 2020 - 2021 đối với sinh viên toàn trường như sau:

Bình luận

Tin tức mới