Thời khóa biểu tuần 17 năm học 2019 - 2020

  30/11/2019

LỊCH HỌC TUẦN 17 NĂM HỌC 2019-2020

Áp dụng từ ngày 02/12/2019 đến ngày 08/12/2019

Phòng đào tạo thông báo lịch học tuần học thứ 17 đối với sinh viên toàn trường như sau:

Bình luận

Tin tức mới