Thời khóa biểu tuần 17 năm học 2018 - 2019

  29/11/2018

LỊCH HỌC TUẦN 17 NĂM HỌC 2018-2019

Áp dụng từ ngày 03/12/2018 đến ngày 09/12/2018

Phòng đào tạo thông báo lịch học tuần học thứ 17 đối với sinh viên toàn trường như sau:

Bình luận

Tin tức mới