Thời khóa biểu tuần 16 năm học 2022-2023

  28/11/2022

THỜI KHÓA TUẦN 16 NĂM HỌC 2022-2023

Áp dụng từ ngày 28/11/2022 đến ngày 04/12/2022

Phòng đào tạo thông báo lịch học tuần học thứ 16 năm học 2022 - 2023 đối với sinh viên toàn trường như sau:

Bình luận

Tin tức mới