Thời khóa biểu tuần 16 năm học 2019 - 2020

  23/11/2019

LỊCH HỌC TUẦN 16 NĂM HỌC 2019-2020

Áp dụng từ ngày 25/11/2019 đến ngày 01/12/2019

Phòng đào tạo thông báo lịch học tuần học thứ 16 đối với sinh viên toàn trường như sau:

Bình luận

Tin tức mới