Thời khóa biểu tuần 16 năm học 2018 - 2019

  23/11/2018

LỊCH HỌC TUẦN 16 NĂM HỌC 2018-2019

Áp dụng từ ngày 26/11/2018 đến ngày 02/12/2018

Phòng đào tạo thông báo lịch học tuần học thứ 16 đối với sinh viên toàn trường như sau:

Bình luận

Tin tức mới