Thời khóa biểu tuần 15 năm học 2022-2023

  19/11/2022

THỜI KHÓA TUẦN 15 NĂM HỌC 2022-2023

Áp dụng từ ngày 21/11/2022 đến ngày 27/11/2022

Phòng đào tạo thông báo lịch học tuần học thứ 15 năm học 2022 - 2023 đối với sinh viên toàn trường như sau:

Bình luận

Tin tức mới