Thời khóa biểu tuần 15 năm học 2021-2022

  18/11/2021

THỜI KHÓA TUẦN 15 NĂM HỌC 2021-2022

Áp dụng từ ngày 22/11/2021 đến ngày 28/11/2021

Phòng đào tạo thông báo lịch học tuần học thứ 15 năm học 2021 - 2022 đối với sinh viên toàn trường như sau:

Bình luận

Tin tức mới