Thời khóa biểu tuần 15 năm học 2020-2021

  20/11/2020

THỜI KHÓA TUẦN 15 NĂM HỌC 2020-2021

Áp dụng từ ngày 23/11/2020 đến ngày 29/11/2020

Phòng đào tạo thông báo lịch học tuần học thứ 15 năm học 2020 - 2021 đối với sinh viên toàn trường như sau:

Bình luận

Tin tức mới