Thời khóa biểu tuần 15 năm học 2019 - 2020

  16/11/2019

LỊCH HỌC TUẦN 15 NĂM HỌC 2019-2020

Áp dụng từ ngày 18/11/2019 đến ngày 24/11/2019

Phòng đào tạo thông báo lịch học tuần học thứ 15 đối với sinh viên toàn trường như sau:

Bình luận

Tin tức mới