Thời khóa biểu tuần 15 năm học 2018 - 2019

  16/11/2018

LỊCH HỌC TUẦN 15 NĂM HỌC 2018-2019

Áp dụng từ ngày 19/11/2018 đến ngày 25/11/2018

Phòng đào tạo thông báo lịch học tuần học thứ 15 đối với sinh viên toàn trường như sau:

 

Bình luận

Tin tức mới