Thời khóa biểu tuần 14 năm học 2022-2023

  16/11/2022

THỜI KHÓA TUẦN 14 NĂM HỌC 2022-2023

Áp dụng từ ngày 14/11/2022 đến ngày 20/11/2022

Phòng đào tạo thông báo lịch học tuần học thứ 14 năm học 2022 - 2023 đối với sinh viên toàn trường như sau:

Bình luận

Tin tức mới