Thời khóa biểu tuần 14 năm học 2021-2022

  11/11/2021

THỜI KHÓA TUẦN 14 NĂM HỌC 2021-2022

Áp dụng từ ngày 15/11/2021 đến ngày 21/11/2021

Phòng đào tạo thông báo lịch học tuần học thứ 14 năm học 2021 - 2022 đối với sinh viên toàn trường như sau:

Bình luận

Tin tức mới