Thời khóa biểu tuần 14 năm học 2020-2021

  13/11/2020

THỜI KHÓA TUẦN 14 NĂM HỌC 2020-2021

Áp dụng từ ngày 16/11/2020 đến ngày 22/11/2020

Phòng đào tạo thông báo lịch học tuần học thứ 14 năm học 2020 - 2021 đối với sinh viên toàn trường như sau:

Bình luận

Tin tức mới