Thời khóa biểu tuần 14 năm học 2019 - 2020

  08/11/2019

LỊCH HỌC TUẦN 14 NĂM HỌC 2019-2020

Áp dụng từ ngày 11/11/2019 đến ngày 17/11/2019

Phòng đào tạo thông báo lịch học tuần học thứ 14 đối với sinh viên toàn trường như sau:

Bình luận

Tin tức mới