Thời khóa biểu tuần 14 năm học 2018 - 2019

  08/11/2018

LỊCH HỌC TUẦN 14 NĂM HỌC 2018-2019

Áp dụng từ ngày 12/11/2018 đến ngày 18/11/2018

Phòng đào tạo thông báo lịch học tuần học thứ 14 đối với sinh viên toàn trường như sau:

Bình luận

Tin tức mới