Thời khóa biểu tuần 13 năm học 2022-2023

  05/11/2022

THỜI KHÓA TUẦN 13 NĂM HỌC 2022-2023

Áp dụng từ ngày 07/11/2022 đến ngày 13/11/2022

Phòng đào tạo thông báo lịch học tuần học thứ 13 năm học 2022 - 2023 đối với sinh viên toàn trường như sau:

Bình luận

Tin tức mới