Thời khóa biểu tuần 13 năm học 2020 - 2021

  06/11/2020

THỜI KHÓA TUẦN 13 NĂM HỌC 2020-2021

Áp dụng từ ngày 09/11/2020 đến ngày 15/11/2020

Phòng đào tạo thông báo lịch học tuần học thứ 13 năm học 2020 - 2021 đối với sinh viên toàn trường như sau:

Bình luận

Tin tức mới