Thời khóa biểu tuần 13 năm học 2019 - 2020

  01/11/2019

LỊCH HỌC TUẦN 13 NĂM HỌC 2019-2020

Áp dụng từ ngày 04/10/2019 đến ngày 10/11/2019

Phòng đào tạo thông báo lịch học tuần học thứ 13 đối với sinh viên toàn trường như sau:

Bình luận

Tin tức mới